Mewujudkan anak shalih dan shalihah yang:

Cinta, taat dan takut kepada Allah

Senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Beraqidah lurus

Berbakti kepada orang tua, dan

Berakhlaq mulia